Saturday, 18 July 2015
24 June 2021

«سنگاپور میزبان کنفرانس بانکداری اسلامی جهانی»

2010 June 15

رادیو کوچه

کنفرانس بانکداری اسلامی جهان نشست آسیایی خود را از امروز در سنگاپور شروع  کرد.

به گزارش رادیو کوچه به نقل از خبرگزاری رسمی فیلیپین (پنا)، «لیم کیانگ» وزیر تجارت سنگاپور در سخنرانی آغازین این برنامه بیان کرد تقویت روابط کشورهای آسیایی و کشورهای منطقه خاورمیانه می‌توانند به توسعه اقتصادی متقابل در این کشورها کمک کند.

وزیز تجارت سنگاپور هم‌چنین خاطرنشان کرد: «بحران مالی جهانی نه تنها تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی نداشت بلکه باعث توسعه صادرات و ایجاد سرمایه گذاری های بیشتر در این کشورها شد.»

وی در ارتباط با کشور خود نیز گفت: «سنگاپور توانست از فرصتهای سرمایه گذاری استفاده کند و به تجارت شورای همکاری خلیج نیز وارد شود.»

کیانگ در پایان تاکید کرد که به رغم تمام تاثیرات بحران مالی جهانی در تمام بخشهای مالی، بخش امور اسلامی توانست با وجود این بحران راهی برای توسعه خود هموار کند که در آینده در عرصه جهانی بر این بخش توجه بیشتری می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,