Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
پس از 93 روز

«انتقال مجدد یوسف‌زادگان به مشهد»

2010 June 17

رادیو کوچه

عبداله یوسف‌زادگان دارنده مدال طلای المپیاد کشوری ادبیات و دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه علامه برای بار دوم در طول نود و سه روز حبس در سلول انفرادی به زندان مشهد منتقل شد.

این در حالی است که آقای یوسف‌زادگان نود و سه روز گذشته را به طور مداوم در سلول‌های انفرادی زندان‌های مشهد و تهران سپری کرده بود.

وی سه ماه پیش در تهران بازداشت و به زندانی در مشهد منتقل شد. بعد از گذراندن یک ماه در سلول انفرادی به زندان اوین در تهران منتقل شد و اینک دوباره بعد از دو ماه است که به مشهد منتقل می‌شود.

گفتنی است عبداله یوسف‌زادگان در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,