Saturday, 18 July 2015
14 June 2021
در پی شورش‌های اخیر کراچی

«‌احزاب طرف‌دار طالبان ایران را متهم کرد»

2010 June 17

این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

یکی از رهبران حزب «السنه و الجماعه» که از احزاب طرف‌دار طالبان در پاکستان است، ایران را متهم کرده که در شورش‌های اخیر کراچی نقش داشته است.

«حافظ شمسور معاویه» در این باره هم‌چنین افزوده که روشن است ایران در پشت پرده کشتار رهبران ما در استان پنجاب دست دارد.

«معاویه» هم‌چنین افزوده است که ضارب یکی از رهبران این حزب، به نام اسلام فاروقی که سال گذشته، کشته شده، پس از دستگیری در اعتراف‌های خویش اظهار داشته که در ایران آموزش دیده است.

اکنون در حالی که همه گردهمایی‌های عمومی در این شهر ممنوع اعلام شده، هم‌چنان منازعات قومی و مذهبی، به ویژه بین شعیان و گروه‌های طرف‌دار طالبان در کراچی پاکستان جریان دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,