Saturday, 18 July 2015
16 June 2021

«برای پدرم که هفتاد روز آفتاب را ندید»

2010 June 20

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا بر اساس تقاضای مدیر وبلاگ و یا انتخاب دبیر روز است و نگاهی بی‌طرفانه در آن حاکم است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. این رادیو باز نشر وبلاگستان را فرصتی برای نقد و بررسی آن می‌داند. این بخش با هدف ایجاد فرصت نقد و بررسی در فضای رسانه‌ای وب منتشر می‌شود و بی‌شک نظر نویسندگان آن است و نه رادیو کوچه. کوچه خود را موظف به انتشار عمده نظرهایی می‌داند که در وبلاگستان منتشر می‌شود و از آن مطلع می‌شود.

فرزند علی تاری

نمی‌دانی که این روزها آفتاب چه بی‌رمق بر ما می‌تابد و می‌دانم که می‌دانی این هفتاد روز چه ناباورانه و تلخ گذشت… روزهای خالی از تو، و جای خالی تو که دلتنگی‌هایمان هم پرش نمی‌کند… و چه دلتنگی بی‌پایانی ست… اما شکی نیست که این آزمون بزرگ همگی ماست و بی‌شک خیر و حکمتی در آن است که بیش از پیش به خدایمان نزدیک شویم و بدانیم لطف اوست که این‌همه صبورمان کرده…

روزها گذشت و نبودنت را نا‌امید از عدالت و با امید به روشنی راهت‌، با ایمان به پاکی اعتقادت طاقت آوردیم و در این دوران تنها صبر و ایمان یاریمان می‌کند، صبری که «دیگران» ندانند چقدر دلتنگ توییم و ایمانی که در برابر تهمت‌های نامردمان لحظه‌ای از اعتقادمان به تو کم نکرد. عده‌ای تصور کردند اگر زندانیت کنند، اگر با چشم‌بند و دست‌بند و پابند از مقابلمان بگذری‌، می‌توانند تو را و ما را و اعتقادمان را کوچک کنند‌. اما نمی‌دانند که خاطره‌ی لبخند و میراث امید و پایداریت چه اندازه بزرگ‌ترمان کرده است و تو را بیش از پیش محبوب‌تر و آنان چه خوش خیال و غافلند که مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین…

می‌دانم که تلخ است که روز معمار را به دخترت، روز زن را به همسرت و تولد پسرت را فقط توانستی به تقویم تبریک بگویی اما برای ما شیرین بود که دیدیم با این‌همه، ذره‌ای نشکستی و در زیبا‌ترین لحظه‌ی این روزها گفتی که خیالمان راحت باشد که مثل رستم ایستاد‌ه‌ای و ما خیالمان راحت است همان‌طور که تو می‌خواستی…

روزهای بی‌تو برایمان به یوم تبلی السرائر می‌ماند، چقدر دشمنانمان را شناختیم و دوستانمان را بهتر… اما دوستان نویی داریم که از خانواده هم نزدیک‌ترند… و ما و این خانواده‌ی بزرگ‌ترت بی‌صبرانه انتظار روزی را می‌کشیم که همه با تو به نظاره ی آفتاب بنشینیم….

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,