Saturday, 18 July 2015
16 September 2021
موافقت مجلس با وقف اموال دانشگاه آزاد

«مجلس حکومت جاسبی را مادام‌العمر کرد»

2010 June 20

آن‌چه در این بخش می‌آید فقط انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است و این رادیو دخل و تصرفی در آن ندارد.

به گزارش جهان رای مجلس برای تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی است که گفته می‌شود، این شورا شان ولایی دارد و در صورت تعارض مصوبات آن با قوانین مجلس رای شورا ترجیح دارد. بر همین اساس کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان رد می‌شود.

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با وقف اموال دانشگاه آزاد مصوب کردند که تغییرات اساس‌نامه دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی با پیشنهاد هیت موسس صورت بگیرد.

به گزارش  فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یک‌شنبه جزییات طرح حمایت تغییر و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس اساس‌نامه دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی به پیشنهاد هیت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

مجلس مقرر کرد فرایند اداری تصویب فوق در صورت آماده بودن مدارک نباید بیش از 3 ماه به طول بیانجامد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد اساس‌نامه اولیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر‌دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است هم‌چنان معتبر بوده و هر گونه تغییر در آن با پیشنهاد هیت موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. همه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می‌شود.

نمایندگان ملت در ادامه مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر‌دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیر‌دولتی غیر‌آموزشی که هیت موسس یا هیت امنای آن‌ها حق تصور مالکان نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است.

بر اساس مصوبه مجلس نوع وقف در این بند از نوع وقف عام است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,