Saturday, 18 July 2015
13 June 2021

«گالری / به کجا چنین شتابان»

2010 June 22

یادم می‌آید از زمانی که در شهر ابتدا شایعه و بعد به صورت جدی از چاپ اسکناس 50000 ریالی حرف می‌زدنند گاهی با پوزخند و گاهی با نگاهی نگران روبه‌رو می‌شدیم. زمان زیادی نگذشته است تا اکنون که از رونمایی اسکناس 100000 ریالی(یکصد هزار ریالی)  با غرور سخن می‌گویند. عکس‌العمل شما چیست؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,