Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
ظهر امروز با قرار وثیقه

«عمادالدین باقی آزاد شد»

2010 June 23

رادیو کوچه

عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و  فعال حقوق بشر ظهر امروز (چهارشنبه) از زندان اوین آزاد شد.

عمادالدین باقی دبیر انجمن دفاع از زندانیان که در دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد روز چهارشنبه به طور موقت و با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

منابع آگاه خبر می‌دهند که قرار بود وی روز گذشته آزاد شود اما به دلیل ناقص بودن مدارک آزادی وی به امروز موکول شد.

گفتنی است آقای باقی یک روز پس از حوادث عاشورای سال گذشته تهران پس از احضار به  برای بار دوم با وجود بیماری بازداشت شده بود.

اتهام این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود.

قرار است ظرف چند روز آینده دادگاه رسیدگی به پرونده آقای باقی برگزار شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,