Saturday, 18 July 2015
21 June 2021

«داستان ندا، داستان یک ملت است»

2010 June 24

رضا دقتی /عکس

طرح تصویری  «ما همه یک نداییم، ما همه یک صداییم» در شهرهای بزرگ جهان و در مقابل بناهای مهم تاریخی به وسیله‌ی رضا دقتی، عکاس ایرانی اجرا می‌‌شود.

در این طرح که سال گذشته نیز در پاریس اجرا شد شرکت‌کنندگان با در دست گرفتن ماسک‌هایی از چهره ندا آقاسلطان هم‌بستگی‌ خود رابا مردم ایران‌ به صورت پیامی تصویری برای سراسر جهان ارسال کردند.

رضا دقتی‌ مبتکر و خلاق این نمایش تصویری در این‌باره می‌گوید:

«این طرح را با الهام از شعار «ما همه یک نداییم، ما همه یک صداییم» ساختم که در آن همگی‌ به ندا تبدیل می‌شوند و با استفاده از تصویر و نامش هم‌بستگی‌ خود را با اراده‌ی مردم ایران برای تغییر نشان می‌دهند.»

دقتی: «برای رساندن این پیام به سراسر جهان، زبان بین‌المللی تصویر را اثرگذارتر از هر رسانه‌ای یافتم.»

طرح «ما همه یک نداییم، ما همه یک صداییم»در تاریخ  ۲۵  ژولای  ۲۰۰۹  در پاریس و روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ هم زمان با سالگرد کودتا و سرکوب، جلوی کاخ سفید و میدان آزادی شهر واشنگتن برگزار شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,