Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
روز چهارشنبه صورت گرفت

«ضرب و شتم عروس منصور اسانلو»

2010 June 25

این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.

بنابه گزارش‌های  رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی ایران» روز گذشته خانم صمدی عروس منصور اسالو رییس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه توسط 3 تن از مامورین وزارت اطلاعات ربود شد و مورد شکنجه آن‌ها قرار گرفت.
روز چهارشنبه 2 تیرماه حوالی ساعت 17:30 هنگامی که خانم زویا صمدی عروس منصور اسانلو رییس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از محل کارش عازم منزل بود در ایستگاه متروی کرج وقتی که از مترو پیاده شد تا مسافرین بتوانند از مترو خارج شوند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت.
آن‌ها در مقابل چشمان بهت زده مسافرین که شاهد صحنه یورش  غیر انسانی مامورین وزارت اطلاعات بودند موهای خانم صمدی را چنگ زدند و در حالی که او از موهایش گرفته بودند و می‌کشاندند وی را مورد ضرب وشتم قرار می‌دادند.
خانم صمدی فریاد می‌زد و تقاضای کمک می‌کرد و به مسافرین اعلام می‌کرد که من عروس آقای اسانلو هستم همزمان برای ممانعت از اعتراض و فریاد کمک بر دهان او چسب زدند و ربودند و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
سپس خانم صمدی که توسط سه نفر ربوده شده بود سوار بر یک ماشین نمودند و به یک نقطه نامعلومی با خود بردند.او را در سلولی که در نقطه نامعلومی بود قرار دادند . سپس به او دستبند ،پابند و چشم بند زدند و به جایی او را بستند و برای مدت طولانی تحت  شکنجه  قرار دادند.
مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که او را مورد شکنجه  قرار می دادند با فریاد به خانم صمدی می‌گفتند: «تو باید تعهد بدهی که اگر اسانلو آزاد شد نباید اینجا بمونه و نباید کاری انجام بده».
مامورین وزارت اطلاعات پس از ساعتها شکنجه و اذیت وآزار جسم شکنجه شده و در شوک فرو رفته او را حوالی ساعت 21:45 به زیر پل سید خندان انداختند و آنجا را ترک کردند.آن‌ها هم‌چنین به او تاکید کردند که نباید شکایت کند و در این مورد با کسی صحبت کند در غیر اینصورت عواقب آن را خواهد دید.
خانم زویا صمدی علیرغم گذشت نزدیگ به 24 ساعت هنوز در شوک بسر می برد و وضعیت عادی خود را باز نیافته است.
گفتنی است خانم صمدی چند ماه است که ممتد مورد تهدید تلفنی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد و حتا یک بار او را به شعبه 14 دادگاه انقلاب احضار کردند . وقتی که خانواده به آنجا مراجعه می کند به آنها گفته می شود که ما چنین احظاریه‌ای را صادر نکرده‌ایم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,