Saturday, 18 July 2015
18 October 2021
شورای نگهبان اعلام کرد،

«رد مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد»

2010 July 01

خبر / رادیو کوچه

شورای نگهبان به‌اتفاق آرا مصوبه مجلس درباره وقف دانشگاه آزاد را مغایر اصل 57 قانون اساسی دانست.

براساس این اصل 57 قانون اساسی، طرح‏‌های‏ قانونی‏ و پیش‌نهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‏‌کنند و به‏‌ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‌های‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تامین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

تعدادی از نمایندگان مجلس روز 30خرداد ماه طرحی یک فوریتی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اموال دانشگاه آزاد وقف و برای همیشه در اختیار هیت امنای اولیه و وراث آنان باقی می‌ماند. این مصوبه با مخالفت شدید و یک‌پارچه تشکل‌های دانش‌جویی روبه‌رو شد و هفته گذشته فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد.

قرار است روز سه‌شنبه هفته آینده رییس جدید دانشگاه آزاد توسط هیت امنای جدید این دانشگاه به‌شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌نهاد شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,