Saturday, 18 July 2015
25 June 2021
میکرفون- اندر احوالات فال‌گیرها

«بیا فالت بگیروم»

2010 July 05

شکوفه/ رادیو کوچه/ دفتر ترکیه

shokufeh@koochehmail.com

سرنوشت نامعلوم هر فردی به هم‌راه حس کنجکاوی‌اش نسبت به آینده، گاهی او را به این فکر می‌اندازد که از راه‌های گوناگون، دست به کار شود تا به آن‌چه نمی‌داند و قرار است برایش اتفاق بیفتد آگاهی پیدا کند. در راه دانستن این مجهولات، چه بسیار جیب‌ها که در راه فالگیرها، کف بین‌ها و دعا نویس‌های قلابی خالی شده و چه اتفاق‌های ناگوار در خانواده‌ها رخ نداده است.

در طی برنامه‌ی امروز  از صحبت‌هایی که بین من و یک فالگیر قلابی رد و بدل شده ‌، نظرات متفاوت راجع به پیشگویی آینده، و در نهایت نظر مهمان برنامه‌ی امروز، خانم ب.شریفی، مشاور و روانشناس، در مورد علت استقبال مردم از فال و شلوغ بودن اتاق انتظار فالگیران به نسبت مطب‌های روانشناسان می‌شنوید.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,