Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«کمیسیون انتخابات افغانستان مستقل نیست»

2009 September 11

بی‌بی‌سی

عبدالله عبدالله، رقیب عمده حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که نهاد برگزار‌کننده انتخابات تحت‌تاثیر رئیس‌جمهور کرزی قرار دارد.

عبدالله در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که کمیسیون انتخابات افغانستان از رئیس جمهوری جانب‌داری می‌کند.

از سه هفته پیش و با خاتمه رای‌گیری در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان، ادعاها و شکایت‌ها در مورد بروز تقلب در انتخابات رو به افزایش بوده‌است.

با اعلام نتایج شمارش 91 درصد از آرای ریخته‌شده به صندوق‌های اخذ رای، آقای کرزی بیش از پنجاه درصد آرا را به دست آورده‌است.

به این ترتیب، با کسب اکثریت مطلق آرا توسط رئیس جمهوری کنونی، نیازی به برگزاری مرحله دوم انتخابات نخواهد‌بود.

درعین‌حال، قبل از آن‌که نتایج نهایی انتخابات به طور رسمی اعلام و تاییدشود، باید به صدها مورد شکایت از تقلب در انتخابات رسیدگی‌شود.

این نخستین بار است که دکتر عبدالله، ادعای وابستگی کمیسیون انتخابات به رقیب اصلی خود – حامد کرزی – را مطرح می‌کند.

با این حال، آقای عبدالله گفته است که او هنوز طرف‌دار بدست‌آمدن نتایج عادلانه از طریق راه‌های صلح-آمیز است.

اوایل این هفته، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، در نخستین واکنش خود نسبت به ادعای تقلب در انتخابات، گفت که کمیسیون انتخابات باید تمامی آرایی را که در مورد سلامت آنها تردید وجود دارد، بازشماری کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|