Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
با پیشنهاد اصلاحاتی در قانون

«جرم، بهره‌برداری از مهاجران»

2010 July 10

واحد ترجمه / رادیو کوچه

هدف از قطع آمدوشد در قانون مردمی و گسترده نمودن آن راه حل دولت برای مقابله با قاچاق مهاجران،حرکتی است که در پاسخ دولت به مشکلات افرادی که به‌دنبال زندگی بهتر به این مکان می‌آیند.

با توجه به پیشنهادات اصلاحی نمایندگان که برای نخستین بار روز چهارشنبه توسط معاون وزیر داتوک ابو سمان یوسف در دیوان قرایت شد.

تنها خطر بهره‌برداری که با آن مواجه شده‌ایم، رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا خفت‌انگیز در حین سفرشان است. بنابراین، لازم است که اصلاحاتی را در قسمت‌هایی جدید قانون داشته باشیم، با عنوان «قاچاق مهاجران» که شامل 10 قسمت است، مخصوصن خطاب به قاچاق توسط مهاجران، پیشنهاداتی در این دیدار ارایه شد وتا هفته آتی کار آن خاتمه می‌یابد.

قسمت جدید با توجه بر قاچاق مهاجرین و اقدامات مجرمانه که نشات گرفته از اقدامات قانونی یا غیرقانونی توسط عده‌ای از مهاجران صورت می‌گیرد. تشکیلات غیردولتی مطالبی را در مورد حقوق انسان‌ها نیز منتشر کرده است.

این قسمت با گناه‌کارکردن بهره‌برداری از مهاجران و نسل‌های نامشروع و سودی که از طریق ورود غیر‌قانونی یا اقامت غیرقانونی مهاجران به‌دست می‌آید.

حداکثر 15 سال زندان یا جریمه یا هردوی این‌ها برای کسانی که اقدام به قاچاق کرده‌اند.

مهاجرانی که به‌صورت قاچاق وارد شده‌اند و سعی دارند به‌صورت بی‌رحمانه و غیرانسانی از این کار بهره‌برداری کنند با خطر مرگ یا خطرهای جدی روبه‌رو می‌شوند و فردی که آن‌ها را قاچاق کرده بین 3 تا 20 سال زندان، جریمه یا هردوی آن‌ها روبه‌رو است.

شخصی که فردی را به‌صورت قاچاق و از راه ترانزیت به مالزی از طریق خشکی، دریا و یا هوایی وارد کند و یا این‌که ترتیب مقدمات این کار را فراهم آورد با حداکثر 7 سال زندان یا جریمه و یا هردو روبه‌رو است.

هم چنین پیشنهاد داده شد که شخصی که محکوم به پنهان کردن، پناه دادن، مقابله با دستگیری مهاجران شده باشد باحداکثر 10 سال زندان یا جریمه و یاهردو روبه‌رو است.

فردی که از قاچاق مهاجران حمایت کند با حداکثر 15 سال زندان یا جریمه و یا هردو روبه‌رو است .افرادی که مهاجران غیرقانونی را حمل کنند با 5 سال زندانی یا جریمه بین 200 تا 50000 رینگیت و یا هر دو آن‌ها روبه‌رو است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,