Saturday, 18 July 2015
21 June 2021
بیانیه انجمن آداپ،

«محکومیت حکم سنگ‌سار محمدی»

2010 July 10

رادیوکوچه

سکینه محمدی قربانی دیگر سیستم تهمت و افترا

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) هم‌صدا با جامعه جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان٬ صدور حکم سنگ‌سار بر علیه سکینه محمدی‌آشتیانی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. آن‌چنان که در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده و جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان آن است.آداپ هم‌چنین هرگونه سنگ‌سار را به‌هر دلیلی باشد٬ محکوم می‌کند.

حکم سنگ‌سار سکینه محمدی یکی از مواردی است که در روندی کاملن غیرقانونی صادر شده است و آداپ با چنین مواردی به خصوص وقتی که به اتنیک‌های ساکن ایران مربوط می‌شود٬ آشنایی قبلی دارد. در ایران محرومیت زبانی و نامناسب بودن فضای ارتباط اجتماعی یک فرهنگ جا افتاده می‌باشد که به ابزاری نهادینه شده برای محکوم کردن انسان‌های بی‌گناه از اقلیت‌های اتنیکی تبدیل گشته است.

سکینه محمدی‌آشتیانی یک آذربایجانی است که تحت فشار و به‌صورت نا‌آگاهانه‌ای بر علیه خود اقرار کرده است. (احتمال این‌که شکنجه و فشارهای جسمی و روحی در اعتراف او نقش داشته باشد٬ وجود دارد.) محمد مصطفایی وکیل او٬ ضعف آشتیانی در زبان فارسی را به‌عنوان یک دلیل اساسی اقرار او بر علیه خودش ذکر کرده است. اعتراف کردن تحت فشار در مورد اقلیت‌های اتنیکی ساکن ایران که توانایی کافی در صحبت به زبان فارسی ندارند٬ بسیار رایج است. تحمیل زبان فارسی بر تمام اقلیت‌های اتنیکی ایران بی‌عدالتی بزرگی است که به نژادپرستی و صدور احکام سنگین جزایی بر علیه ساکنان غیرفارس این کشور منجر می شود.

روند محاکمه آشتیانی که با شواهد متناقض و متأثر از شرایط غیر عادی و در بهترین حالت٬ با پیش‌داوری و تعصبات صورت گرفته٬ کاملن مخدوش است. استدلال مصطفایی در خصوص بی‌گناهی کامل آشتیانی با توجه به قانونی است که به قاضی صلاحیتی بیش از حد داده و امکان بی‌طرفی او را بسیار ناچیز می‌کند. این یک تخطی آشکار از ماده ۷۴ قانون جزایی ایران است. آداپ هم‌چنین حکومت ایران را به‌خاطر دورویی و نفاقی که در رفتار با شهروندان خود دارد سرزنش می‌کند. طبق گزارش ماهانه آداپ٬ منتشر شده در جولای ۲۰۰۹ ٬ آشتیانی از سال ۲۰۰۵ به بعد در بازداشت بوده است. به علاوه دادگاه بدوی او را به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

این رفتار ناعادلانه باید متوقف شود. افراد بی‌گناه زیادی هستند که بی‌جهت متحمل رنج و سختی می شوند. آداپ از جامعه جهانی می‌خواهد که خصوصن برای حمایت از زندانیان گم‌نامی که درگیر شرایط مشابهی هستند٬ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

فاخته زمانی

رییس اجرایی

ونکوور٬ کانادا

٨ جولای ۲۰۱۰

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,