Saturday, 18 July 2015
17 June 2021

«گالری / برای یک تکه نان»

2010 July 11

این روزها برای به‌دست آوردن نان همه در تلاشند تا بتوانند خود و یا افراد خانواده خود را سیر کنند. برخی با پشت میز نشینی برخی با کارهای سخت. اما از پشت میز‌نشینان عکس زیاد دیدیم بد نیست از کسانی که کارهای سخت می‌کنند چند تصویر ببینیم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,