Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
نتایج یک تحقیق نشان داد

«قد بلندها شاد‌ترند»

2009 September 12

خبر آن‌لاین

بر اساس تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته است مشخص شد افراد قدبلند به طور متوسط از کوتاه‌قدها شادترند.

بر اساس این تحقیق مشخص شد افراد قدبلند از زندگی خود رضایت بیشتری دارند، نسبت به خود دیدگاه مثبت‌تری دارند و از زندگی خود بیشتر لذت می‌برند.  هم‌چنین قدبلندها کم‌تر دچار استرس می‌شوند، کم‌تر عصبانی می‌شوند و غم و اندوه در زندگی آنها نسبت به کوتاه‌قدها کم‌تر نمود پیدا می‌کند.

محققان طی این بررسی‌ها دریافتند کسانی که خود را بدبخت‌ترین افراد می‌دانند و خود را بسیار دست کم می‌گیرند به طور تقریبی نزدیک به 2/5‌سانتی‌متر نسبت به مردان دارای قد متوسط کوتاه‌ترند. همچنین در این تحقیقات مشخص شد در صورتی که یک مرد که دارای قدی کوتاه‌تر از متوسط است بتواند به قدی بالای متوسط دست پیدا کند همان قدر در زندگی خود احساس رضایت خواهد کرد که حقوق ماهانه او به میزان 29 درصد افزایش پیدا کند.

به این ترتیب محققان محاسبه کردند به ازای هر دو سانتی‌متر که به قد فردی اضافه شود به همان میزان رضایت او از زندگی افزایش پیدا می‌کند که حقوق ماهانه او نزدیک به 4 درصد افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر هر دو سانتی‌متر افزایش قد به میزان 4 درصد افزایش حقوق به رضایت فرد از زندگی اضافه می‌کند. البته در این مطالعات مشخص شد فاکتورهای دیگر به غیر از درآمد در رابطه بین بلند قد بودن و شادی و رضایت از زندگی دخیل است.

یکی از موضوعات جالب دیگری که توجه محققان را به خود جلب کرد این بود که افرادی که نتوانسته بودند تحصیلات دوران دبیرستان خود را به پایان برسانند نسبت به افراد دارای قد متوسط بیش از 2/5 سانتی متر و نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیش از 5 سانتی‌متر کوتاه‌تر بودند که این نشان می‌دهد افراد قد بلند در تحصیلات و ورود به دانشگاه نسبت به کوتاه‌قد‌ها موفق‌تر عمل می‌کنند.

محققان اعتقاد دارند دلیل اصلی این موضوع که افراد قدبلند زندگی بهتری دارند و میزان رضایت آن‌ها از زندگی بیشتر است به این دلیل است که به طور متوسط درآمد آن‌ها بیشتر است، آن‌ها تحصیل کرده‌ترند و همچنین موقعیت‌های شغلی بهتری نسبت به کوتاه‌قدها پیدا می‌کنند.

روشن است که افرادی که تحصیلات بالاتری دارند، درآمد بهتری هم دارند و موقعیت شغلی آن‌ها نسبت به دیگران بهتر خواهد بود.

این تحقیقات نشان داد که پول نقش بسیار مهمی در تلقی افراد از زندگی دارد و به عبارت دیگر بسیاری از افراد میزان رضایت خود از زندگی را با میزان درآمد خود می‌سنجند. به همین دلیل میزان رضایت افراد قدبلند به علت داشتن درآمد متوسط بیشتر نسبت به کوتاه قدها از زندگی بیشتر است. معمولاً افراد قدبلند می‌توانند به توانایی‌های بالقوه خود دست پیدا کنند که این نشان می‌دهد رشد فیزیکی و شهودی در انسان‌ها به هم مرتبط است. در حقیقت افراد قدبلند موقعیت بیشتری نسبت به کوتاه قدها برای رشد استعداد‌های خود پیدا می‌کنند و به دلیل اعتماد به نفس بالاتر بیشتر دست به خطر می‌زنند و از این موقعیت‌ها استفاده می‌کنند.

طی این بررسی‌ها هم‌چنین مشخص شد افراد کوتاه‌قد بیش‌تر از بلندقدها خود را بدبخت می‌دانند، معمولاً دارای اعتماد به نفس کافی نیستند و از نظر شغلی نیز نسبت به افراد قدبلند در سطح پایین‌تری قرار دارند. برای انجام این بررسی با بیش از 450 هزار نفر مصاحبه شد و از آن‌ها پرسیده شد که زندگی خود را چگونه می‌بینند و تا چه میزان از آن رضایت دارند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|