Saturday, 18 July 2015
17 June 2021
در پی اعتصابات و اعتراضات بازاریان،

«آیا بازاریان مظلومند؟ »

2010 July 16

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا بر اساس ارسال مدیر وبلاگ و یا انتخاب دبیر روز است و نگاهی بی‌طرفانه در آن حاکم است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. این رادیو باز نشر وبلاگستان را فرصتی برای نقد و بررسی آن می‌داند. این بخش با هدف ایجاد فرصت نقد و بررسی در فضای رسانه‌ای وب منتشر می‌شود و بی‌شک نظر نویسندگان آن است و نه رادیو کوچه. کوچه خود را موظف به انتشار عمده نظرهایی می‌داند که در وبلاگستان منتشر می‌شود و از آن مطلع می‌شود.

آریا خسروی

شکل‌گیری جنبش سبز را باید در دل قشر زیاده‌خواهی‌ جست که همواره مظلومیت جامعه را می‌دیدند و یا آن‌را از نزدیک لمس می‌کردند. جامعه‌ای که با گذر زمان با دولت‌ها و دوران‌های گوناگون تکامل یافت و وقتی‌ سر باز کرد که اختلاف آرمان‌های خود با حکومت را بسیار می‌دید. هم‌چنین روابط بین صاحبان قدرت با ملت که گاه این صاحبان از حکومت بودند و گاه از خود ملت، این قشر را بیش‌تر برآشفت.

سپس این قشر در دوران رقابت‌های انتخاباتی ۸۸ که هم‌چون چند دوره قبل کمی‌ فضای ابراز وجود را بیش‌تر می‌دید و وارد صحنه شد. از نظر نگارنده این مطلب، تثبیت این مجموعه را باید هنگامی دانست که در شمارش آرا، تقلبی چشم‌گیر به‌عمل آمد و پشت‌بند آن ظلمی بی‌‌پروا بر ملت معترض روا داشته شد. هر چه مردم اعتراض می‌کردند، ظلم تداوم عینی می یافت، هم‌بستگی‌ مخالفین با یک‌دیگر چه در داخل و چه در خارج از کشور بیش‌تر می‌شد و جنبش پر رنگ‌تر رخ‌نمایی می‌کرد.

در این میان بر حسب رفتار حکومتیان با معترضان و تداوم اعتراضات، نقدها و خلا‌های تئوریک بیش‌تر از همیشه احساس می‌شد و همواره تلاشی برای برطرفی آن‌ها به چشم می‌خورد. این‌چنین است که این جنبش باشکوه مدنی تا به امروز تکامل یافته و همواره تا دست‌یابی حقوق حقه ملت نیاز به دفاع از خواست مردم را طلب می‌کند.

آن‌چه این روزها شاهد آن هستیم، اعتصابات و اعتراضات بازاریان می‌باشد. گویا مستبدین پاشنه‌ی آشیل دیگری هم به غیر از دانشگاه داشته‌اند و ظاهرن زیاد به فکر آن نبوده‌اند و یا بوی تحریم‌ها قبل از لمس آن‌ها به مشام بازاری‌های تیز‌هوشمان رسیده.

آن‌چه این روزها جسته و گریخته به‌ گوش می‌رسد، جدایی حرکت اعتراضی بازار از حرکت اعتراضی جنبش سبز می‌باشد و آن‌چه که برای همگان روشن است عدم حمایت علنی بازاریان از جنبش سبز تا به امروز بوده. ولی‌ مگر غیر از اینست که جنبش سبز از حق و قانون باید دفاع کند، چه محق بازاری باشد چه غیر بازاری. این جنبش را ما همگی‌ تشکیل می‌دهیم و با کمی‌ تامل در این باب عقلمان بهترین راهنمای ماست و احساسمان نیز مکملی شایسته.

ناکرده گنه در این جهان کیست، بگو *** آن‌کس که گنه نکرد، چون زیست بگو

من بد کنم و تو بد مکافات دهی *** پس فرق میان من و تو چیست، بگو

‘خیام’

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,