Saturday, 18 July 2015
16 September 2021

«گالری /میدان زن تهرانی در ایتالیا»

2010 July 26

به پاس احترام و بزرگ‌داشت زنانی که در حوادث پس از انتخابات ایران کشته شدند. میدانی در جنوا ایتالیا به‌نام «زن تهرانی» نام‌گذاری شد.


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,