Saturday, 18 July 2015
17 June 2021
نقش مالزی در دهه آینده،

«افزایش فعالیت‌های بانک‌داری اسلامی»

2010 July 29

خبر / رادیو کوچه

«محمد یعقوب» رییس دفتر نخست وزیر در دفتر نسخت وزیر مالزی گفت: «مالزی قصد دارد سهم خود را از مبادلات بانک اسلامی که در حال حاضر کم‌تر از 10 درصد است در دهه آینده تا 25 درصد افزایش دهد.»

به گزارش خبرگزاری غیرمتعهدها، «محمد یعقوب» گفت: «با توجه به این‌که مالزی در بحث مالی اسلامی حضور فعالی دارد قابلیت افزایش سهم بانک‌داری اسلامی را دارا است و در صورتی که طبق برنامه عمل شود می‌توانیم به این مهم دست یابیم.»

وی در ادامه گفت: «اگر شرکت‌های مالزیایی با افزایش تولیدات و افزایش سود خود نقش فعالی در این عرصه داشته باشند با گسترش تولیدات خود می‌توانند علاوه بر بازار کشور اسلامی در کشور‌های غیر‌اسلامی نیز حضور گسترده‌ای داشته باشند.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد با توجه به جمعیت 70 درصدی غیرمسلمانان در جهان، این موقیعت می‌تواند جهت توسعه اقتصاد مالزی بازار مناسبی باشد و با سرمایه گذاری مناسب در بخش غذایی می‌توان درصد قابل توجهی از سهم این بازار را به دست آورد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,