Saturday, 18 July 2015
28 May 2023

«حضور مخالفان درخیابان‌های تهران»

2009 September 19

Mideast Iran Election

درجریان راه‌پیمایی روز قدس در تهران به گفته خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خبری  ده‌ها هزار نفر از معترضان در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران شعار داده‌اند. تصاویری از راه‌پیمایی گسترده مخالفان دولت در شیراز و اصفهان در اینترنت منتشر شده و برخی گزارش‌ها از تجمع مخالفان در شهرهای اهواز، مشهد، تبریز، کرمانشاه و رشت حکایت دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»