Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد

«مردان دو برابر زنان دروغ می‌گویند»

2009 September 20

تحقیقات جدید نشان می‌دهد: «مردان دو برابر زنان به همسر، همکاران و روسای خود در محل کارشان دروغ می‌گویند.»

به گزارش «خبر»، روزنامه دیلی اکسپرس در این باره نوشت: «مردان هر روز 6 بار دروغ می‌گویند که این رقم به 42 دروغ در هفته، 2 هزار و 184 دروغ در سال و 126 هزارو 720 دروغ در دوران زندگیشان می‌رسد.
20090920-dorogh-koocheh
زنان نیز هر روز 3 بار دروغ می‌گویند که این رقم به21 دروغ در هفته، هزار و 92 دروغ در سال و 68 هزار و 876 دروغ در دوران زندگیشان می‌رسد.»

از میان هر 5 نفر که در این تحقیق شرکت کرده‌اند، 4 نفر گفتند که می‌توانند به راحتی بفهمند که طرف مقابلشان دروغ می‌گوید. هم‌چنین نیمی از زنان و مردانی که در این تحقیق شرکت کرده‌اند، گفتند: «زمانی که به همسران خود دروغ می‌گفتند، همسرانشان متوجه موضوع شده‌اند.»

25 درصد از افراد متاهلی که در این تحقیق شرکت کردند، گفتند: «در خانه به خاطر دروغ گفتن با همسرانشان مشاجره کرده‌اند.» هم‌چنین 7 درصد متاهلان نیز گفتند: «دروغ باعث فاصله افتادن میان همسران و جدایی زوجین می‌شود.»

دروغ‌هایی که بیشتر در میان مردان شایع است با جملات «هیچ مشکلی نیست و من خوب هستم» یا «به خاطر ترافیک دیر کردم» گفته می‌شود. هم‌چنین دروغ‌هایی که بیشتر در میان زنان شایع است با جملات «او الان نیست و سرم درد می‌کند»، «نمی‌توانم پاسخ بدهم، چون تلفن همراهم باتری ندارد» و «من الان در راه هستم» گفته می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|