Saturday, 18 July 2015
02 December 2020
به اتهام نشر اکاذیب و اقدام تبلیغی علیه نظام،

«احضار خواهر عبدالرضا تاجیک به بازپرسی اوین»

2010 September 19

خبر / رادیو کوچه

روز گذشته شنبه خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، به شعبه ۵ بازپرسی زندان اوین احضار و به نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام متهم شده است.

به گزارش آسمان دیلی‌نیوز، پروین تاجیک روز شنبه به بازپرسی اوین احضار شد که دلیل آن ادای پاره‌ای از توضیحات در خصوص پرونده رضا تاجیک عنوان شده بود.

در این جلسه بازپرسی اتهاماتی هم‌چون نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی و اقدام تبلیغی علیه نظام به او تفهیم شد و وی نیز هیچ‌کدام از این اتهامات را نپذیرفته است.

در پایان جلسه قرار کفالت برای خانم تاجیک صادر و وی با قرار کفالت آزاد شد.

لازم به ذکر است عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، برای بار سوم در تاریخ ۲۲ خرداد بازداشت شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,