Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
انتقاد معاون وزیرخارجه مالزی ازمردم مالزی

«بی میلی مردم مالزی برای کار در وزارت امورخارجه»

2009 October 03

معاون وزیرخارجه مالزی ضمن انتقاد از مردم غیرمالایی این کشور به دلیل بی‌میلی برای کار در این وزارت‌خانه، از آن‌ها درخواست‌کرد برای کارکردن به این وزارت‌خانه مراجعه‌کنند تا از مزایایی مختلف اشتغال در امور دیپلماتیک استفاده کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، لی چی لونگ گفت: «این وزارت‌خانه بدنبال استخدام افراد بیشتری از سایر نژادهای این کشور غیر از نژاد مالایی است ولی مشکل اینجاست که این افراد علاقه‌ای برای کار در این وزارت خانه نشان نمی‌دهند.»

«لی چی لونگ» معاون وزیرخارجه‌مالزی اعلام‌کرده که در‌حال حاضر در بین تعداد کارمندان این وزارت‌خانه از لحاظ نژادی تعادل وجود ندارد و این وزارت‌خانه بدنبال رفع این مشکل است.

وی با این حال افزوده می‌داند که در بین غیرمالایی‌های این کشور علاقه‌ای برای کار در نهادهای دولتی از جمله وزارت‌خارجه وجود ندارد و این باعث مشکل شده‌است.

این مقام وزارت‌خارجه‌مالزی از دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل خواست که برای کار در وزارت‌خارجه این کشور داوطلب شوند.

وی حتی اعلام کرد که مطمئن باشید که درآمد کار در وزارت‌خارجه بیشتر از بخش خصوصی خواهد‌بود.

لازم به ذکراست که کشور مالزی یک کشور چندنژادی بوده و حدود 35 درصد جمعیت این کشور را نژادهای چینی و هندی تشکیل می‌دهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|