Saturday, 18 July 2015
15 January 2021
با حمایت بخش مطالعات لندن-‌خاور‌میانه،

«ایجاد مرکز مطالعات ایران در دانشگاه لندن»

2010 October 13

خبر / رادیو کوچه

بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو کوچه، دانشگاه لندن، بخش مطالعات لندن-‌خاور‌میانه روز چهارشنبه از بازگشایی و تاسیس مرکزی به نام مطالعات ایران خبر داده است.

بر اساس این گزارش این مرکز با هدف انجام پروژه‌های تحقیقی و برگزاری کلاس‌های آموز‌شی در خصوص کشور ایران تشکیل شده است.

این مرکز روز چهارشنبه با ارایه گزارشی در این خصوص برخی موضوعات آموزشی کلاس‌های مطالعاتی ایران را معرفی کرده است.

متن کامل این گزارش در زیر آمده است:

ما با افتخار تاسیس مرکز مطالعات ایرانی‌ را با حمایت دانشگاه لندن بخش موسسه خاورمیانه اعلام می‌کنیم. مرکز مطالعات ایرانی شامل طیف وسیعی از تحقیقات دانشگاهی و آموزش‌های مربوط به کشور ایران در رشته‌های SOAS‌، طراحی سخن‌رانی‌ها‌، سمینارها و کنفرانس‌ها و نمایش منظم فیلم‌های مستند در این خصوص و وقایع دیگر خواهد بود.

این بخش با ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات دانشگاهی در داخل و خارج از لندن و هم‌چنین گروه‌های شناخته‌شده ایرانی در زمینه‌های هنر، موسیقی، فرهنگ و فیلم دیجیتالی قصد در ایجاد توسعه مطالعات در خصوص ایران را دارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,