Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
به‌منظور جلوگیری از تجمعات احتمالی در روز دانش‌جو،

«اخراج دو دانش‌جو از دانش‌گاه تربیت معلم»

2010 December 02

خبر / رادیو کوچه

روز سه‌شنبه، امین آریا و عباس رشیدی دو فعال دانش‌جویی دانش‌گاه تربیت معلم با حکم کمیته انضباطی از این دانش‌گاه اخراج شده‌اند.

به گزارش دانش‌جو نیوز، در آستانه روز دانش‌جو،  امین آریا و عباس رشیدی، پس از آن‌که از ورود به دانش‌گاه محروم شدند، در احکامی جداگانه و به دلیل «حفظ نظم و امنیت دانش‌گاه و مبارزه با استکبار» با حکم اخراج روبه شدند.

گفته می‌شود اخراج دو دانش‌جوی این دانش‌گاه به منظور جلوگیری از تجمعات احتمالی در روز دانش‌جو عنوان شده است.

گفتنی است که پیش‌تر نیز برخی دیگر از فعالان دانش‌جویی این دانش‌گاه نیز با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,