Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
در کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به تصویب رسید

«سومین مرکز یونسکو در ایران تاسیس می‌شود»

2009 October 16

تاسیس سومین مرکز یونسکو در ایران در کمیسیون علوم سی‌و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به تصویب رسید.

به گزارش همشهری‌آنلاین، تاسیس مرکز منطقه‌ای یونسکو در زمینه پارک‌های علم و توسعه فن‌آوری رشد، 23 مهرماه در کمیسیون علوم سی‌و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به تصویب رسید.

دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران که در پاریس به سر می‌برند با اعلام این خبر عنوان کرد: «این سومین مرکز یونسکو در ایران است که تصویب و تاسیس می‌شود‌.»

مرکز منطقه‌ای یونسکو در زمینه پارک‌های علم و توسعه فناوری  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شروع به کار می‌کند و پوشش منطقه‌ای دارد.

طی 2 سال گذشته با طراحی و پی‌گیری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تصویب گروه ارزیاب یونسکو و هم‌چنین تصویب شورای اجرایی یونسکو گام مهمی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی یونسکو برداشته شده‌است.

لازم به ذکر است که دو مرکز یونسکویی دیگر موجود در ایران که طی 30 سال گذشته تاسیس شده است، مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری و مرکز بین‌المللی قنات می‌باشند.

مرکز جدید به تصویب رسیده سومین مرکز در ایران است که در 2 سال گذشته طراحی و تاسیس شده است.

تاسیس این‌گونه مراکز در کشورها متقاضیان زیادی دارد که خوشبختانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حمایت همه سازمان‌ها و نهادها توانسته آن را نهایی کند.

مرکز دیگری با عنوان مرکز مطالعات منطقه‌ای یونسکو در زمینه میراث معنوی نیز در دستور کار هست و احتمالن فردا نهایی خواهدشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: