Saturday, 18 July 2015
28 May 2023
در نخستین گفت و گوی پس از انتخابات

«تاکید موسوی بر وحدت ملی»

2009 October 19

رادیوکوچه

میرحسین موسوی در اولین گفت و گوی اینترنتی خویش پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، ضمن پاسخ به ابهامات طرح‌شده در قبال مسئله وحدت‌ملی و تعاریف متفاوت از آن، به شرح و توضیح درباره ایده راه سبز امید و راه‌کارهای پیشنهادی برای تداوم آن پرداخته و بر لزوم تداوم این راه تاکید کرده‌است.

وی در رابطه با «طرح وحدت ملی» می‌گوید:«تاکید من بر یک حس و اراده جمعی بود که در طول انتخابات تشکیل شد که براساس پیوند با میراث تمدنی و منافع ملی خودمان در جهت سعادت و پیشرفت کشور بود و منظری که برای آینده گشوده می شد اهمیت پیدا می‌کرد و همه شاهد بودیم که علاقه‌ای در این باره در کشور ایجاد شده‌بود و حتی با توجه به مسایل بعد از انتخابات این سرمایه هم‌چنان باید حفظ شود و سعی‌شود که تقویت شود، وحدت ملی از این لحاظ فوق‌العاده برای ما مهم است و همه باید روی آن تکیه کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با ذکر خاطره‌ای از ماجرای حضور مک فارلین در ایران می‌افزاید: « با روسای سه قوه که بنده هم در خدمتشان بودم به اتفاق رفتیم خدمت حضرت امام (ره) و با ایشان صبحتی داشتیم. وقتی این مساله برای ایشان توضیح داده‌شد که چگونه ، چطور و به چه دلیلی اصلن این فرد با چه گروهی آمدند و رفتند و نتیجه چه بود و گفته شد که این مساله در یک روزنامه لبنانی یا سوریه ای مطرح شده و به ایران هم خواهد کشید، ایشان فرمودند که بروید و به مردم این مساله را بگویید، مردم باید در جریان باشند و یک مقداری هم بحث کردند در این رابطه . وقتی که می خواستیم بلند شویم ایشان یک جمله فرمودند که همیشه به عنوان یک جمله ی طلایی و مهم در ذهن بنده مانده است. ایشان فرمودند: هیچ موقع کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید. که بنده این مساله در ذهنم باقی مانده‌است.»

وی درارتباط با راه‌حلی که درمورد بحران به نظر ایشان می‌رسد نیز گفته‌است:« تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاش‌گر نامیده بشوند، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهدشد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: