Saturday, 18 July 2015
05 August 2021
براساس بررسی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی

«آرای کرزی درانتخابات زیر پنجاه‌درصد رفت»

2009 October 19

نتایج بررسی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان نشان می‌دهد که آرای حامد کرزی، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور زیر پنجاه‌درصد رفته‌است.

نتایج ابتدایی انتخابات، آرای آقای کرزی را حدود پنجاه و پنج‌درصد اعلام کرده‌بود، اما تایید این نتایج به دلیل بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، حدود دو ماه وقت گرفت.

به گزارش بی‌بی‌سی، مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته‌اند که پس از باطل اعلام‌شدن بخشی از آرای انتخابات افغانستان،  کرزی قادر به تکمیل بیش از پنجاه‌درصد آرا برای برنده‌شدن در انتخابات نشده‌است.

بر این اساس، انتخابات افغانستان میان حامد کرزی، و نزدیک‌ترین رقیب انتخاباتی او، عبدالله عبدالله، به دور دوم خواهد‌رفت؛ با این حال، هنوز معلوم نیست که واکنش کرزی نسبت به این نتایج چه خواهد‌بود.

پیش از این، اعضای ارشد جناح کرزی گفته بودند که آن‌ها در مورد کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تردید دارند و احتمالن نتایج کار این کمیسیون را نخواهند‌پذیرفت.

ناظران اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده‌بودند که درمورد سلامت حدود یک و نیم میلیون رای ریخته‌شده به صندوق‌ها در انتخابات بیستم آگوست تردید وجود‌دارد که بیش از یک میلیون از این آرا، مربوط به حامد کرزی می‌شود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان ظرف حدود دو ماه گذشته سرگرم بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات بوده‌است.

این کمیسیون نتایج کار خود را به کمیسیون انتخابات افغانستان تحویل‌داده و این کمیسیون باید نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند.

تحلیل‌گران می گویند، کمیسیون انتخابات افغانستان براساس قانون مکلف به پذیرفتن تصمیم‌های کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: