Saturday, 18 July 2015
31 October 2020
مجله جاماندگان-خدایان نجاتشان نمی‌دهند-قسمت شانزدهم

«غروری کودن به نفرین فقر»

2011 January 24

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

شاید مومن به دین اسلام در مورد پیش‌بینی‌های قرآن دچار تردید نشود، اما منتقد این حق را برای خود قائل است که از کتاب آسمانی فرستاده از سوی خدا صراحت و صداقت را انتظار داشته باشد، آن‌جا که می‌گوید:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

« کسانی که قبل از این، کتاب به ایشان داده‌ایم، آنان به این ایمان می‌آورند.»

این آیه پیش‌بینی می‌کند که اهل کتاب، یعنی یهودی‌ها و مسیحی‌ها به این دلیل که کتاب دینی مشابهی دارند، الهی بودن قرآن را خواهند پذیرفت و به دین اسلام گردن خواهند نهاد. برخلاف این آیه و پیش‌بینی، یهودیان مورد نظر در شبه جزیره عربستان آن روز، قرآن را نپذیرفتند و حتا جان و مال خود را در راه ترک نکردن دین یهودی و نصاری و پذیرش اسلام فدا کردند.

برخلاف لفظ کلی آیه، مفسران این آیه را تنها به گروه اندکی از «حق‌طلبان» اهل کتاب مربوط دانسته‌اند که در اثر اختلاف بر سر مکی یا مدنی بودن آیه، تعداد آن‌ها را چهار نفر یا چهل نفر یا هفتاد نفر مسیحی گفته‌اند.

مشکل دیگر عدم رعایت دموکراسی در این دین بیان شده است، اسلام دین بندگی و تسلیم و خداسالار است و انسان در تحلیل نهایی نقش بنده و عبداله را دارد و در این نظام هدایت و سعادت بشر تنها به خواست و مشیت خدا بستگی دارد «در قرآن بیش از 57 بار به این امر تاکید شده»، به گفته قرآن زندگانی نیک همان زندگی توام با فضیلت و تقوی است و فضیلت و تقوی نیز یعنی تسلیم محض و اطاعت مومنانه در برابر اراده خدا است :

1- ای اهل ایمان‌! همگی داخل در مقام تسلیم شوید. (سوره بقره آیه 208)

2- زیرا که مسلمانان و پرهیزگاران واقعی همان کسانی هستند که در نهان و آشکار از خدای خود می‌ترسند. (سوره انبیا آیه 49 )

3- و به راستی کدام دین می‌تواند به‌تر از دین آن‌کسی باشد که او در برابر اراده خدا سر تسلیم خم کرده است؟ (سوره نسا آیه 125 )

و منتقدان این تسلیم محض را دلیلی بر عدم اشتراک مومنان در تصمیم‌گیریشان دانسته و آن را خارج از عرف دموکراسی می‌پندارند، زیرا آن‌که تنها باید تسلیم شود، نخواهد توانست آن‌گونه که می‌اندیشد در دینش انعطاف یافته و به حقوقش واقف شود، دموکراسی در دینی که برای تمامی موارد زندگی احکام قطعی صادر کرده بی‌معنی می‌نماید و مومنان در چالشی میان قبول عدم دموکراسی در دین‌شان و یا رد محسنات آزادی مختار به انتخابند.

از سویی منتقدان اسلام این دین را متهم به فقر‌پرستی می‌کنند زیرا محمد به توده‌های مردم توصیه می‌کرد که از فقر نگریزند و آن را مزیتی برای دست‌یابی به بهشت می‌دانست و همین پندار باعث گشت تا مسلمین مومن فقرشان را تقدیرشان دانسته و به آن گردن نهند:

1- «از دنیا چشم بپوشد تا خدا شما را دوست بدارد»(نهج‌الفصاحه حضرت محمد ج 1 و 2 صص 52 و 53 )

2- «خدا معیشت و کار را تقسیم کرده و خوش‌بختی و بدبختی هرکس قبلن تعیین شده است»  نهج‌الفصاحه صص 277 و 505 )

3- «ای فقیران اگر بدانید که(در آن جهان) برای شما چه ذخیره  شده بر آن‌چه که ندارید غم نخواهید

خورد» (نهج‌الفصاحه ص 492 )

4- «به بهشت نگاه کردم و دیدم که بیش‌تر مردم آن فقیر هستند» (نهج‌الفصاحه صص 65 و 501 )

5- «در روز قیامت فقر پیش خدا زینت است» (نهج‌الفصاحه ص 437 )

6- «صبر خوب است اما برای فقیران خوب‌تر است» (نهج‌الفصاحه ص 425)

7- «و فرمود که مردم همه مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقرا » (معراج‌السعاده صص 291 و 295 )

8- «به‌ترین مومنان کسی است که قانع باشد» (نهج‌الفصاحه صص 309 – 420 و 448 )

هم‌چنین موارد بسیاری در قرآن برای ستایش فقر و صبر بر آن در برابر اجر اخروی آمده است:

«بر آن‌چه که خدا طبقاتی را از آن بهره‌مند ساخته است چشم مگشایید زندگی دنیا را برای آنان (اشراف و ثروت‌مندان) واگذارید تا خدا اشراف و ثروت‌مندان را در این باره آزمایش کند» (سوره طه ایه 131)

«دنیا متاع بی‌ارزشی است و جهان آخرت برای پرهیزگاران بسیار به‌تر است»

(سوره انعام آیه 32 /سوره انفال آیه 67/ سوره ال عمران آیه های 185 و 197 / سوره رعد ایه 26 / سوره توبه آیه 38 / سوره نسا آیه 77 و سوره های دیگر… )

ملا احمد نراقی می‌نویسد که پیامبر فرمود که خدا با من تکلم کرد و فرمود:

ای محمد، من هرگاه بنده‌ای را دوست داشته باشم سه چیز به او عطا می‌کنم :

1-  دل او را محزون می‌کنم 2 –  بدن او را بیمار می‌کنم  3-  دست او را از مال دنیا خالی می‌گردانم

و هرگاه بنده‌ای را دشمن باشم سه چیز به او می‌دهم:

1- دل او را شاد می‌کنم  2- بدنش را صحیح و سالم می‌گردانم 3-  دست او را از اموال دنیا پر می‌کنم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , ,