Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
کتاب هفته

«شتاب تحولات، نهادهاى مدرن را مى‏سازد»

2009 October 27

جواد لگزیان/ رادیو کوچه

«آنتونى گیدنز» در آثار خود کوشیده‌است تا بناى یک جامعه‏شناسى زمان را پدید آورد تاایده‏ى خود درباره‏ى تحول زمان را براى تبیین مهم‏ترین موضوع فکرى جامعه‏شناسان‏یعنی مدرنیت به کار بندد.

20091027-cul-book-antonigidenz

گیدنز نشان مى‏دهد که مسیر توسعه‏ى جوامع بر حسب زمان – فضا چگونه است. ازدیدگاه وى حرکت از جامعه‏ى نانویسا به نویسا، حرکت از جامعه‏ى غیرطبقاتى به‏جامعه‏ى طبقاتى و حرکت از جامعه‏ى پیشامدرن به مدرن؛ همه‏ى اینها متضمن نوعى‏تحول در زمان – فضا بوده‏اند.

کتابى براى آشنایى با اندیشه‏هاى گیدنز و خوانش انتقادى آن

درحالى‌که در جوامع فاقد کتابت، معرفت از طرق ادغام ‏در اعمال سنتى، مثل اسطوره‏سرایى، ذخیره مى‏شود، فاصله‏گیرى زمانى – فضایى‏اى که‏از رهگذار کتابت (و چاپ ماشینى، در عصر مدرن) امکان‏پذیر شد، بسیار بیشتر است.

باشروع نوشتار، اطلاعات و کالاها حفظ و نگه‌دارى شدند؛ و نظامات جدید قدرت از این‏طریق تولیدشدند و به اندیشه‏ى گیدنز آن‌چه سبب‏ساز رخداد مدرن شده‌است، جدایى‏یکسره از دوره‏ى تاریخى پیشین شده فاصله‏گیرى عظیم ناشى از گسترش ابزارهاى‏اندازه‏گیرى زمان و فضا و البته گسترش ابزارهاى الکترونیک است.

اما چگونه می‌توان انقطاع‌هایی را تشخیص داد که نهادهاى اجتماعى مدرن را از سازمان‏هاى سنتى جداسازند؟ «شتاب دگرگونى‏ها» پاسخ اصلى گیدنز به این پرسش است.

بحث‏هاى جالب انتقادى درباره‏ى مباحث اندیشه‏ى گیدنز و دشوارى ادراک فلسفى‏آن به‌ویژه در عرصه‏ى فعالیت جامعه‏شناسى در ایران را مى‏توان در کتاب »آنتونى گیدنز، مدرنیت. زمان. فضا« دنبال کرد که در آن «حامد حاجى حیدرى» اندیشه‌های ‏گیدنز را مورد بررسى انتقادى قرار مى‏دهد.

«آنتونى گیدنز، مدرنیت. زمان. فضا» نوشته «حامد حاجى حیدرى»  در 286 صفحه و با قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,