Saturday, 18 July 2015
20 October 2021

«حمله میکروبی آمریکا به ایران»

2009 October 28

روزنامه وچرنى نووسیببریک روسیه در گزارشى نوشت: «آمریکا قصد دارد با انتشار میکروب‌هاى وارده از گرجستان ایران را آلوده و مسموم کند.»

به گزارش واحد مرکزی خبر،  این روزنامه روس افزود: «دانشمندان گرجى و آمریکایى سرگرم تولید ویروس‌هاى ممنوعه در آزمایشگاه شیمیایى محرمانه اى در گرجستان هستند.»

به نوشته این منبع روسى، آمریکا گرجستان را پلى براى ماجراجویى نظامى نوبتى آینده خود در منطقه انتخاب کرده و قصد دارد ابتدا ایران را به ویروس و میکروب‌هاى ممنوعه؛ آلوده کرده و سپس این کشور را همانند سناریویى که در عراق انجام داد؛ به عنوان ناقض کنوانسیون بین المللى تولید و انتشار ویروس‌هاى ممنوعه معرفى و متهم کند.

وچرنى نووسیبیریک مى نویسد: «کارشناسان آمریکایى با احداث و تجهیز این مرکز آزمایشگاهى محرمانه تولید ویروس‌هاى آلوده ممنوعه؛ دانشمندان گرجستانى را در آمریکا نیز آموزش مى‌دهند و گرجستان به دنبال هراس از اشغال این مرکز شیمیایى محرمانه در جریان جنگ با روسیه بر سر اوستیاى جنوبى در تابستان سال گذشته ؛فاش کرد که شمارى از دانشمندان آمریکایى انواع ویروس‌هاى آلوده ممنوعه را به این کشور حمل کرده‌اند.»

این منبع روسى با اشاره به این‌که آمریکایى‌ها چنین اقداماتى را در خاک گرجستان رد مى‌کنند نوشت: «اما آنان دسترسى بازرسان بین‌المللى به واحدهاى شیمیایى خود در گرجستان را مسدود کرده‌اند . وجود چنین مراکزى در منطقه بسیار خطرناک است و جمهورى آذربایجان نیز بشدت نگران فعالیت واحدهاى محرمانه شیمیایى آمریکا در گرجستان است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: