Saturday, 18 July 2015
23 October 2020

«گالری/بزرگ‌داشت ژاله و مختاری در اتاوا»

2011 February 22

ایرانیان مقیم اتاوا با تجمع در مقابل پارلمان کانادا یاد و خاطره محمد مختاری و صانع ژاله را گرامی داشتند.

در این مراسم که به دعوت «راه سبز اتاوا» برگزار شده بود، حاضران که تصاویر شهیدان مختاری و ژاله را در دست داشتند با روشن کردن شمع به بزرگ‌داشت این دو شهید عزیز و دیگر شهدای جنبش سبز پرداختند.

تجمع‌کنندگان هم‌چنین با خواندن سرودهای «ای ایران و یار دبستانی من» هم‌راهی خود را با حرکت‌های اعتراضی داخل ایران اعلام کردند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,