Saturday, 18 July 2015
21 September 2020

«بدون شرح»

2009 November 02

معاون وزارت آموزش و پرورش: کتاب​های درسی ویژه دختران تألیف می​شود

طرح از مهدی کریم زاده

20091102-photo-karikatoor

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: