Saturday, 18 July 2015
05 December 2021
مهارت‌های زندگی

«زنان، مردان و تفاوت‌ها»

2011 March 12

سیمین/ رادیو کوچه

simin@koochehmail.com

این هفته با وجود مناسبت با اهمیتی هم چون روز جهانی زن، هم‌چنان حال و هوای این روز حکم‌فرماست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

گفتارها، شعارها و بیانیه‌ها در بیان جای‌گاه زنان فراوان است و تمامی فعالان در این زمینه تلاش دارند تا زنان به کیفیت خوبی از زندگی دست‌یابند.

اما به نظر من این کیفیت خوب در زندگی با شناخت کافی از ویژگی‌های زنان و مردان رابطه مستقیم دارد. آن‌چه در ارتباط بین زنان و مردان، دست‌یابی به یک ارتباط بهتر را میسر می‌کند احترام‌گذاشتن هر دو طرف به ویژگی‌های فردی یک‌دیگر است. با شناخت این ویژگی‌ها و درک آن‌هاست که می‌توان به عمل‌کرد مناسبی با رعایت تمامی حقوق فردی و اجتماعی دست یافت.

از نقطه‌نظر روان‌شناسان زنان و مردان تفاوت‌های جالب توجهی دارند:

استفاده متفاوت از مغز

گفته می‌شود که نـه‌تـنـها سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یک‌دیگر متفاوت است، بلکه مـردان و زنان از مغزشان بطـرز مــتفاوتی استفاده می‌کنند. در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بیش‌تری بین دو نیم‌کره چپ و راست وجود داشـته کـه بـه آن‌ها این توانایی را می‌دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند.

از طرف دیگر در مردان ارتبـاط کم‌تری بین دو نیم‌کره مغزشان وجود داشته و به آن‌ها این قابلیت را می‌دهد تا دارای مهارت بیش‌تری در استدلال‌های انتزاعی و هوش دیداری، فضایی باشند.

تفاوت در عادت‌ها

اغلب عادات مردان و زنان را می‌توان به واسطه نقشی که ازدیرباز در روند تکامل داشتند توضیح داد. بـا وجود آن‌که شرایط زندگی تغییر کرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه بیولوژیکی خـود پیـروی کننـد. مـردان قـادر هستـند تــا مسیر حرکت خود را به‌خاطر بسپارند. زیـرا در گذشته مردان باید شـکـار خـود را ردیـابـی کـرده و آن را گـرفتــه و بـه خـانــه باز می‌گردانند در حالی که زنان دارای دید محیطی بهتری هستند که بـه آن‌ها کمک می‌کند اتفاقات پیرامون مـنـزل خـود را زیـر نـظـر گـرفـتـه و خـطـر در حـال نـزدیـک‌شدن به خانه را شنـاسایی کنند. مـغز مــردان برای شکارکردن برنامه‌ریزی شده که حـوزه دید محدود آن‌ها را توجـیـه مـی‌کند امـا مـغـز زنـان قـادر اسـت دامـنـه اطـلاعات وسیـع‌تری را رمزگشایی کند.

مـردان صداهای گوش‌خراش، دست‌دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح می‌دهند. مـردان در حل مسایل فنی موفق‌ترند. زنان دارای گوش تیزتری هستند و هنـگام صحبت‌کردن از واژه‌های بیش‌تری استفاده می‌کنند و در تکمـیل و اتـمام وظـایف به‌طور مستقل بهتر از مردان هستند.

هنگامی که مردان وارد اطاق می‌شوند بدنبال راه خروج می‌گردند، خـطـر احـتمالی را برآورد کرده و راه‌های گریز را می‌سنجد. در حالی‌که زنان به چهره میهمانان توجه می‌کنند تا پـی ببرند که میـهمانـان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند. مردان قادر هستند تا اطلاعات را طبقه‌بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند. زنـان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند.

به‌طور کلی می‌توان گفت که :

مردان موقعیت‌ها و اوضاع را به‌طور کلی درک می‌کنند و تفکر کلی و جـامع دارند در حالی که زنان موضعی می‌اندیشند و بر روی جزییات و نکات ظریف تمرکز می‌کنند. مردان سازنده و خلاق هستند. آن‌هـا ریسک‌پذیـر بـوده و بـه‌دنبال تجربه‌های جدید هستند درحالی‌که زنان با ارزش‌ترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقال می‌دهند. مردان در تفکرات و اعمال‌شان استقلال دارند در حالی که زنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

میزان رضایت

ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایین‌تری از مردان قرار دارد. زنـان تـمایل دارند از خودشان انتقاد کنند درحالی که مردان بیش‌تر از عمل‌کرد خودشان رضایت دارند.

جای‌گاه خانواده

مردان و زنان دارای معیارهای متفاتی برای رضایت‌مندی در زندگی هستند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان برای  خانواده و فرزندان ارزش قایل هستند.

اهمیت ارتباط

مردان نیاز مبرمی دارند تـا بـه اهـداف‌شـان جـامـه عـمـل بـپـوشانـند اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می‌دهند. مردان دو برابر زنان بیمار می‌شوند البته زنان نیـز بـیش‌تر بـه سـلامتـی خود اهمیت می‌دهند.

زنان درد و کار یک‌نواخت را بهتر از مردان تحمل می‌کنند. بر خلاف تصور عام مردان بیـش‌تر از زنـان حـرف زده و بیش‌ـتر سـخنــان دیگران را قطع می‌کنند.

هم‌چنین مردان و زنان دارای حس حسادت یک‌سان بوده اما مردان بهتر می‌تـوانند این حس را پنهان سازند.

و آخرین نکته این که هنگامی که زنان مشکلات‌شان را بـا مـردان در میان می‌گذارند دنبال راه حل نمی‌گردند آن‌ها تنها نیاز دارند تا فردی به سخنان‌شان گوش دهد. اابته باید در نظر داشت که نمی‌توان گفت این ویژگی‌ها ثابت است و در تمامی موارد به‌طور کامل صدق می‌کند اما به هرحال توجه به آن‌ها درک بهتری ایجاد می‌کند.

منبع

carismaco

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , ,