Saturday, 18 July 2015
31 May 2020
با تصویب قطع نامه ای در مورد ایران

«تصویب شورا، اعزام گزارش گر به ایران»

2011 March 24

خبر / رادیو کوچه

با تصویب اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز پنج شنبه بیست و سوم مارچ جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شد. به نقل از رویترز در این جلسه که به رای گیری در مورد گزارش ایران پرداخته شد. حاضران پس از شنیدن گزارش و پاسخ ایران به سوالات در زمینه های نقض حقوق بشر در مجموع با 22 کشور از 47 عضو، در نظر خواهی شرکت کردند که از این تعداد 14 کشور موافق و هفت کشور مخالف اعزام گزارش گر ویژه حقوق بشر بودند.

به دین ترتیب با تصویب این شورا یک گزارش گر حقوق بشر باید برای بررسی نکاتی که در مورد ایران و نقض حقوق بشر طرح شده بود، به این کشور اعزام شود.

این جلسه ساعت یک بعد از ظهر به وقت ژنو به کار خود پایان داد. پس از اتمام رای گیری نماینده دولت ایران با طرح مسئله سو استفاده قرار گرفتن شورا و وجود نقض حقوق بشر در آمریکا نسبت به صدور این رای اعتراض کرد.

از نکته های مهم دراین جلسه رای هم تای نزدیک ایران یعنی کشور برزیل به اعزام گزارش گر به ایران بوده است. کشور برزیل همواره در ماه های گذشته در کنار ایران حاضر شده است. از کشورهای با رای منفی می توان به چین، کوبا و پاکستان اشاره کرد. این تایید پس از ده سال صورت می گیرد.

 

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,