Saturday, 18 July 2015
25 October 2021
رئیس کمیسیون انرژی

«احتمال لغو فروش گاز ایران به ترکیه»

2009 November 12

رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به سوالی که به صدور گاز پارس جنوبی از ایران به ترکیه اشاره داشت گفت: «تمامی قراردادهای بین‌المللی باید به تایید مجلس برسد.»

حمیدرضا کاتوزیان با بیان این که قرارداد فروش گاز از ایران به ترکیه به تایید مجلس نرسیده است افزود: «این درحالی است که در قانون اساسی تاکید شده که کلیه قراردادها بین ایران با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد.»

به گفته وی ممکن است عنوان شود که طرف قرارداد، یک شرکت خصوصی در ترکیه بوده است اما عملن  یک طرف این قرارداد ایران است که منابعش را از طریق دولت واگذار می‌کند و این امر نیازمند تایید و تصویب مجلس است.

کاتوزیان افزود: «از آن جا که این موضوع به تصویب مجلس نرسیده است، ممکن است این قرارداد را لغو کند. این موضوع هیچ ارتباطی با حجم این قرارداد ندارد و تنها لزوم تصویب آن از سوی مجلس مطرح است که در غیر این صورت دچار مشکل خواهد شد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: