Saturday, 18 July 2015
23 July 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘آتش‌بس’

«آیا آتش‌بس حماس و اسراییل پایدار خواهد بود»

August 31st, 2014

«جنگ میان اسراییل و گروه‌های فلسطینی از سر گرفته شد»

August 8th, 2014

«نیروهای زمینی اسراییل از غزه خارج شدند»

August 5th, 2014

«آتش‌بس ٧٢ ساعته میان اسراییل و گروه‌های پیکارجوی فلسطینی»

August 1st, 2014

«گروه‌های فلسطینی و اسراییل با یک آتش‌بس ۲۴ساعته موافقت کردند»

July 27th, 2014

«اعلام آتش‌بس دوازده ساعته میان اسراییل و حماس»

July 26th, 2014

«نقش ترکیه در ترور زنان سیاستمدار کرد در فرانسه»

October 24th, 2013

«استقبال سازمان ملل از اجرای آتش‌بس در دو سوی غزه»

November 22nd, 2012

«نقض آتش‌بس در غزه از سوی اسراییل»

November 21st, 2012

«بررسی آتش‌بس پیشنهادی مصر توسط کابینه اسراییل»

November 20th, 2012

«شکسته‌شدن آتش‌بس سوریه در روز نخست»

October 27th, 2012

«موافقت حکومت سوریه با اعلام آتش‌بس»

October 24th, 2012

«گفت‌وگوهای سازنده‌ای برای بحران سوریه انجام گرفت»

October 21st, 2012

«ورود نماینده سازمان ملل به سوریه»

October 20th, 2012

«توافق مخالفان و دولت سوریه بر سر آتش‌بس»

June 21st, 2012

«ترک آتش‌بس از سوی مخالفان مسلح در سوریه»

June 5th, 2012

«دولت سوریه برای اجرای آتش‌بس ۴۸ ساعت مهلت دارد»

May 31st, 2012

«بشار اسد آخرین فرصت را از دست ندهد»

April 19th, 2012

«آمادگی ناظران سازمان ملل متحد برای سفر به سوریه»

April 15th, 2012

«ابهام در اجرای آتش‌بس کامل در سوریه»

April 12th, 2012

«کشته‌شدن چند سوری در مرز ترکیه»

April 10th, 2012

«رد شروط دولت سوریه از سوی مخالفان اسد»

April 9th, 2012

«نشست دوستان سوریه برای حل بحران این کشور»

February 24th, 2012

«تلاش صلیب سرخ برای آتش‌بس در سوریه»

February 21st, 2012

«توقف عملیات نظامی ارتش سوریه در شهر زبدانی»

January 18th, 2012