Saturday, 18 July 2015
29 September 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘آموزش و پرورش’

«تاکید روحانی بر خصوصی سازی مدارس در ایران»

May 4th, 2015

«تنبیه معلم، پایانی بر صحبت دانش‌آموز»

March 3rd, 2015

«شهریه دانش‌آموزان افغان در ایران به جای حذف سه برابر شد»

December 20th, 2014

«نامه‌ سرگشاده به دکتر شجاعی ریاست مرکز استعدادهای درخشان»

June 1st, 2014

«اسامی سه وزیر پیشنهادی دولت روحانی اعلام شد»

October 20th, 2013

«یک کشته و بیست مجروح در حادثه اتوبوس راهیان نور»

January 28th, 2013

«وزیر چه تقصیری دارد کار معلم بود»

December 14th, 2012

«اعتیاد، پشت نیمکت مدرسه‌ها»

March 28th, 2012

«دوره ابتدایی ۶ ساله شد»

September 7th, 2011

«ابلاغ حکم اخراج بداقی، فعال فرهنگی از آموزش و پرورش»

August 12th, 2011

«بازهم معلمان خرید خدمتی مقابل مجلس تجمع کردند»

September 27th, 2010

«حداقل وحداکثر شهریه مدارس درتهران»

July 8th, 2010

«دوره پیش‌دانشگاهی از نظام آموزشی کشور حذف شد»

February 21st, 2010

«مردود شدن ۵ میلیون دانش‌آموز عادی است»

February 17th, 2010

«خبر سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل صحت ندارد»

February 3rd, 2010

«تفکیک کتاب‌های درسی دختران و پسران شایعه است»

January 12th, 2010