Saturday, 18 July 2015
22 February 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘ابراهیم یزدی’

«مجموعه عوامل پیرامونی»

January 19th, 2012

«تایید حکم ۵ سال حبس معتمدی‌مهر، عضو نهضت آزادی»

January 13th, 2012

«حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکومیت ابراهیم یزدی»

December 28th, 2011

«با انجام رفراندوم در کشورهای آشوب‌زده از فاجعه جلوگیری کنید»

December 1st, 2011

«ابراهیم یزدی، فعال سیاسی از دفاع در دادگاه خودداری کرد»

November 3rd, 2011

«از تجربه‌های ایران پس از انقلاب درس بگیرید»

October 30th, 2011

«اعلام زمان برگزاری دادگاه دبیر کل نهضت آزادی»

August 23rd, 2011

«متن منتشر شده توسط ایرنا را تکذیب می‌کنم»

April 6th, 2011

«تکذیب مصاحبه ابراهیم یزدی با رسانه‌های دولتی»

April 5th, 2011

«اگر موسوی رییس جمهوری می‌شد فاجعه رخ می‌داد»

April 4th, 2011

«اظهار تشکر خانواده دکتر یزدی»

March 22nd, 2011

«دبیر کل نهضت آزادی، از زندان آزاد شد »

March 20th, 2011

«لغو دادگاه ابراهیم یزدی برای سومین مرتبه»

March 13th, 2011

«اعلام زمان دادگاه یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران»

March 10th, 2011

«اختیارات شاه را نخواهم داشت»

February 28th, 2011

«آزادی ابراهیم یزدی را خواستاریم»

February 23rd, 2011

«اتهام جدیدم، عضویت درکانون مدافعان حقوق بشر»

January 28th, 2011

«آزادی هاشم صباغیان پس ازچند ساعت بازداشت»

December 15th, 2010

«تعویق دادگاه دبیر کل نهضت آزادی ایران»

December 8th, 2010

«ادامه حبس یزدی غیرقانونی است»

December 3rd, 2010

«ابراهیم یزدی از تاریخ دستگیری در ۹ مهر، هنوز اتهامات خود را نمی‌داند»

November 27th, 2010

«اتهامات ابراهیم یزدی موجب وهن دین است»

November 20th, 2010

«ابراهیم یزدی و هاشم صباغیان با حکم قضایی به تهران انتقال یافتند»

October 3rd, 2010

«بازداشت دبیر و یک عضو نهضت آزادی»

October 2nd, 2010

«ناگفته‌هایی از بیماری دکتر یزدی در اسارت»

April 3rd, 2010