Saturday, 18 July 2015
22 October 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘اعتیاد’

«بیش از ١٠٠ هزار فرد معتاد به مواد مخدر در بلخ وجود دارد»

June 19th, 2015

«نگرانی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش معتادان در آن کشور»

June 8th, 2015

«سن مصرف مواد مخدر در ایران به ١۵ سالگی رسیده است»

May 25th, 2015

«از خرابه‌نشینی تا مداوا با آب‌درمانی»

April 5th, 2015

«ایجاد مرکز ترک اعتیاد از سوی یک معتاد در غرب افغانستان»

March 4th, 2015

«بیش از ۴٠ درصد تریاک جهان در ایران مصرف می‌شود»

February 14th, 2015

«مرگ روزانه هشت نفر در ایران به دلیل سوءمصرف مواد مخدر»

November 2nd, 2014

«نجات حدود شصت فرد معتاد از سوی یک تاجر خیر در افغانستان»

October 23rd, 2014

«یک شب تا صبح پابه‌پای زنان کارتن‌خواب»

June 19th, 2014

«درمان اعتیاد یک فرآیند کوتاه مدت نیست»

January 22nd, 2014

«می‌گفتند آسمان شفق خدا ندارد»

December 26th, 2013

«اعتیاد و ترک مواد مخدر»

October 27th, 2013

«اعتیاد جرم یا بیماری»

October 12th, 2013

«شرایط کودکان کار در ایران سخت‌تر شده است»

June 17th, 2013

«فرار، بایدها و نبایدها»

June 2nd, 2013

«سکوت بیمار»

February 23rd, 2013

«ریشه‌های سوخته»

February 5th, 2013

«ماهواره‌ها عامل افزایش مصرف شیشه»

January 29th, 2013

«دیکتاتوری لاغری»

September 28th, 2012

«عشق و جزا»

August 31st, 2012

«سکوت بره‌ها»

June 26th, 2012

«اعتیاد، پشت نیمکت مدرسه‌ها»

March 28th, 2012

«اعتیاد پناه‌جویان به دارو»

October 19th, 2011

«غوطه‌ور میان دود و آتش»

August 7th, 2011

«اصول یک درمان موثر»

July 30th, 2011