Saturday, 18 July 2015
19 June 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘بیژن نامدار زنگنه’

«پرونده فساد ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورویی در حوزه نفت ایران»

December 8th, 2014

«دارایی بابک زنجانی نسبت به بدهی او بسیار کم است»

September 29th, 2014

«کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران»

June 29th, 2014

«بیم و امیدهای صنعت پتروشیمی در سایه توافق ژنو»

May 15th, 2014

«خلع ید از پیمانکار چینی طرح توسعه آزادگان جنوبی»

April 29th, 2014

«بابک زنجانی بدهی‌هایش را پرداخت کند آزاد می‌شود»

April 27th, 2014

«اخطار وزیر نفت ایران به چینی‌ها درباره میدان نفتی آزادگان»

February 20th, 2014

«فضای پیش روی تولید و صادرات نفت ایران»

January 19th, 2014

«شبکه دلالی شاه پری قاشوقی در ایران»

January 11th, 2014

«بهبود وضعیت حوزه نفت و گاز در دولت یازدهم»

October 21st, 2013

«اظهار امیدواری مدیر عامل توتال برای بازگشت به ایران»

October 2nd, 2013

«برخی از فازهای پارس جنوبی پیشرفت مناسبی داشته است»

August 22nd, 2013

«باید قرار دادهای نفتی جاذبه کافی برای پیمانکاران داشته باشد»

August 11th, 2013

«چه کسی از مرگ عباس یزدان پناه سود می‌برد»

August 9th, 2013

«آیا نامدار زنگنه رییس ستاد هاشمی است؟»

May 13th, 2013