Saturday, 18 July 2015
25 October 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘دانش‌جو’

«حکم حبس و جریمه نقدی برای حاجی بابایی، دانش‌جو»

October 4th, 2012

«بازداشت چند دانش‌جو در دانش‌کده نفت اهواز»

June 17th, 2012

«ادامه‌ی تنش در دانش‌گاه مازندران به دنبال مرگ یک دانش‌جو»

May 27th, 2012

«ضرب و شتم سه دانش‌جوی دانش‌گاه آزاد رودهن»

April 26th, 2012

«بازداشت دانش‌جویی که در دانش‌گاه یاسوج لب‌هایش را دوخت»

February 24th, 2012

«حبس و شلاق محکومیت یک فعال دانش‌جویی مشهد»

December 14th, 2011

«‌دانش‌گاه هنوز زنده است و دانش‌جو هم‌چنان پیش‌رو»

December 7th, 2011

«سی‌وشش معترض در بحرین به حبس محکوم شدند»

October 4th, 2011

«اخراج نورانی، دانش‌جوی بهایی از دانش‌گاه صنعتی شریف»

September 1st, 2011

«اعتصاب غذای نامحدود ذهابیان، فعال دانش‌جویی»

August 31st, 2011

«محکومیت ۱۴ دانش‌جو در پرونده حمله به کوی دانش‌گاه تهران»

June 30th, 2011

«آگاهی و دانش، میراث «شریف»

June 4th, 2011

«احضار یک دانش‌جوی هنرمند به وزارت اطلاعات»

April 11th, 2011

«نقش راه‌بردی جنبش دانش‌جویی در تقویت جنبش اجتماعی»

April 11th, 2011

«کاش پسرم، بهنود را محاکمه می‌کردند و الان زنده بود»

March 30th, 2011

«بازداشت قدیری دانش‌جوی دانش‌گاه شیراز»

March 9th, 2011

«بازداشت محمد طالبی، دانش‌جوی مشهدی»

March 3rd, 2011

«کشته‌شدن یک دانش‌جو در درگیری‌های شیراز»

February 22nd, 2011

«بازداشت دو دانش‌جوی دانشگاه تهران»

February 21st, 2011

«دستگیری نجارنژاد، دانش‌جو و فعال اجتماعی در مشهد»

February 17th, 2011

«دانش‌جو نه بمیرد، نه ذلت پذیرد (۲)»

February 17th, 2011

«بازداشت رستمی، دانش‌جوی دانش‌گاه هنر»

February 15th, 2011

«این‌جا غربت …»

February 9th, 2011

«هشت‌ماه حبس برای دانش‌جوی کارشناسی ارشد»

December 29th, 2010

«دانش‌جو نه بمیرد، نه ذلت بپذیرد»

December 8th, 2010