Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
Archives

Archive

Posts Tagged ‘سفیر عربستان’

«بیست‌وپنج‌سال زندان برای منصور ارباب‌سیر»

May 31st, 2013

«ارباب‌سیر اتهام توطئه برای ترور سفیر عربستان را پذیرفت»

October 18th, 2012

«سفیرعربستان هرچه سریع‌تر از ایران اخراج شود»

June 16th, 2012

«هیچ ایرانی قصد ترور من را در مصر نداشت»

May 7th, 2012

«احضار سفیر سوییس به وزارت خارجه ایران»

November 24th, 2011

«تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران»

November 19th, 2011

«پیش‌نویس قطع‌نامه علیه طرح ترور سفیر عربستان»

November 17th, 2011

«ایران هیچ‌گونه مسوولیتی در طرح ترور سفیر عربستان ندارد»

November 5th, 2011

«آمریکا باید از ایران در مورد ترور سفیر عربستان عذرخواهی کند»

October 31st, 2011

«وزیر خارجه جمهوری اسلامی از قطر به عراق رفت»

October 31st, 2011

«تعویق سفر هیت اروپایی به ایران»

October 28th, 2011

«مسدودشدن دارایی اعضای سپاه قدس»

October 19th, 2011

«بدترین فساد، حکومت بی مسوولیت است»

October 17th, 2011

«اظهارات احمدی نژاد در خصوص طرح ترور»

October 17th, 2011

«واکنش رسمی آیت­اله خامنه‌ای به طرح ترور»

October 16th, 2011

«ایران باید جواب‌گوی طرح ترور در آمریکا باشد»

October 13th, 2011

«احمدی‌نژاد طرح ترور سفیر عربستان را طراحی کرده بود»

October 12th, 2011

«رفتار ایران در خصوص طرح ترور پاسخی قوی خواهد داشت»

October 12th, 2011

«اظهارات سفیر عربستان سیاست آمریکا و اسراییل است»

April 14th, 2011