شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
06 November 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘شورای حقوق بشر’

«مقطع کلیدی برای شورای حقوق بشر»

تیر ۱۴ام, ۱۳۹۴

«آمریکا با بیش‌ترین رای عضو شورای حقوق بشر»

آبان ۲۳ام, ۱۳۹۱

«آمریکا نباید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شود»

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۱

«تمدید یک‌سال ماموریت احمد شهید»

فروردین ۴ام, ۱۳۹۱

«درخواست برای مسلح کردن مخالفان در سوریه»

اسفند ۹ام, ۱۳۹۰

«بررسی وضعیت سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل»

اسفند ۸ام, ۱۳۹۰

«تصویب یک قطع‌نامه علیه سوریه در سازمان ملل»

آذر ۱۲ام, ۱۳۹۰

«شهروند ایرانی مدت‌‌هاست از حقوق شهروندی محروم است»

شهریور ۷ام, ۱۳۹۰

«تصویب قطع‌نامه شورای حقوق بشر علیه سوریه»

شهریور ۲ام, ۱۳۹۰

«بررسی صدور قطع‌نامه علیه حکومت سوریه»

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۰

«به برخوردهای نامناسب جمهوری اسلامی رسیدگی کنید»

مرداد ۹ام, ۱۳۹۰

«خواستار موضع‌گیری برابر جنایات سیاسی در ایران هستیم»

خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰

«طرح موضوع قتل هاله سحابی در شورای حقوق بشر»

خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۰

«تا انتخاب گزارش‌گر ایران راهی نمانده است»

خرداد ۵ام, ۱۳۹۰

«اعزام گزارش‌گر سازمان ملل به ایران، موفقیتی بزرگ»

فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۰

«قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم است»

فروردین ۵ام, ۱۳۹۰

«تصویب شورا، اعزام گزارش گر به ایران»

فروردین ۴ام, ۱۳۹۰

«نماینده ایران، گزارش وجاهت ندارد»

فروردین ۴ام, ۱۳۹۰

«ویدئو/سخن‌رانی کلینتون درباره ایران در شورای حقوق بشر»

اسفند ۱۲ام, ۱۳۸۹

«منع ایران از عضویت در شورای حقوق بشر‌»

اردیبهشت ۱ام, ۱۳۸۹