شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
29 October 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘عرفان قانعی‌فرد’

«ثابتی، مامور ساواک پس از ۳۳ سال سکوت را شکست»

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰

«کردستان عراق و تفکر قبیله‌ای در سیاست»

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰

«بحران جانشینی در عربستان»

آبان ۲ام, ۱۳۹۰

«نقد قدرت مسلط زمانه، وظیفه روشنفکر قرن جدید»

مهر ۲۰ام, ۱۳۹۰

«۷۰ سال پس از شهریور ۱۳۲۰»

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۰

«آیا ساواک باعث انقلاب در ایران شد»

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۰

«ایرانی و باور به اراده رشد، نه توهم توطئه دشمن»

مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰

«اوهام قیم کرد و کردستان و تجویز سرنوشت لیبی»

مهر ۹ام, ۱۳۹۰

«ضرورت میلاد سازمان اطلاعات و امنیت کشور»

مهر ۴ام, ۱۳۹۰

«فریادپیر قصه گو، درآغوش اقیانوس»

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۰

«ضدیت با ایران، در برنامه اداره امنیت عربستان؟»

تیر ۱۳ام, ۱۳۹۰

«یک کرد ایرانی‌الاصل، رییس جمهوری عراق»

تیر ۶ام, ۱۳۹۰

«شاه فقید به کردها چه خیانتی کرد‌؟ چرا گوربه‌گور‌؟»

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰

«بیایید ایران را تجزیه کنیم!؟»

خرداد ۷ام, ۱۳۹۰

«سفر به قامیشلی»

اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۰

«عرفان قانعی‌فرد»

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۰

«سفر به شام و زیارت آن مستانه سوری»

اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۰

«روشن‌فکران در کردستان عراق‌: آواز ما، آزادی است»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۰

«کردستان، قربانی یک گروه قاچاق‌چی مواد‌مخدر و تروریست؟»

فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۰

«نه جاسوسم، نه وابسته‌، یک انسانم اما کرد دگر‌اندیش»

اسفند ۱۹ام, ۱۳۸۹

«بارزانی، شاه، مافیا یا سرطان کردستان؟»

اسفند ۱۲ام, ۱۳۸۹

«شیخ عزالدین‌، چهره مذهبی دگراندیش و تبعیدی»

بهمن ۲۳ام, ۱۳۸۹