Saturday, 18 July 2015
19 June 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘علی خردپیر’

«گالری/تظاهرات به خاطر کاهش حقوق در اروپا»

October 3rd, 2010

«گالری/کارناوالی از زندگی رویایی»

September 14th, 2010

«جنبش سبز‌، جنبش مجموعه‌ای از نیروها است»

August 27th, 2010

«رسانه سیاسی فاصله‌ای با توتالیتریسم ندارد»

August 20th, 2010

«جمهوری اسلامی به نفع جنبش سبز دچار واگرایی است»

August 20th, 2010

«نیاز جامعه ایرانی به فرهنگ‌سازی رقص»

August 18th, 2010

«زمان شاه فقط آزادی سیاسی نداشتیم»

August 18th, 2010

«تحریم‌های بین‌المللی به نفع جنبش ایران است»

August 17th, 2010

«وسایل خودکشی را در بند زنان فراهم می کردند»

August 13th, 2010

«اعدام‌های شهریور ۶۷ برنامه‌ریزی شده بود»

August 13th, 2010

«برزیل و آن ایرانی محکوم به اعدام»

August 11th, 2010

«شکنجه‌گری اوباش‌، مبنای ایدئولوژیک ندارد»

August 11th, 2010

«هدا صابر و پرونده زاهدان»

August 10th, 2010

«داستان بزن باران از زبان شاعر»

August 7th, 2010

«روز خبرنگار یا روز زندانی؟»

August 7th, 2010

«اوباما خطرناک‌تر از بوش برای مستبدان ایران»

August 6th, 2010

«جنبش سبز خواستار تغییر ساختار نیست»

August 5th, 2010

«بسیج دچار انحراف مسیر است»

August 4th, 2010

«غبار یک‌سال بر پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»

August 3rd, 2010

«پناهندگان زندگی‌ام را در پاریس عوض کردند»

August 1st, 2010

«اله‌کرم: خبرنگاران همان لباس شخصی‌ها هستند»

July 30th, 2010

«نقاش باید نقاشی شود»

July 30th, 2010

«یک خبر از آنانی که وجود نداشتند»

July 28th, 2010

«دوره استکبار جهانی تموم شده»

July 28th, 2010

«رضا تاوان ما را پس می‌دهد»

July 27th, 2010