شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
19 November 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘محقق تاریخ معاصر’

«تا فردا خدا نگهدار، درخت‌ کنار دشت»

بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۰

«این قافله، تا به روز حشر، لنگ است!»

دی ۲۶ام, ۱۳۹۰

«زادروز پویای واژه»

دی ۱۷ام, ۱۳۹۰

«آرزوی موفقیت سفر رییس اقلیم کردستان»

آبان ۷ام, ۱۳۹۰

«نقد قدرت مسلط زمانه، وظیفه روشنفکر قرن جدید»

مهر ۲۰ام, ۱۳۹۰

«۷۰ سال پس از شهریور ۱۳۲۰»

مهر ۱۹ام, ۱۳۹۰

«ایرانی و باور به اراده رشد، نه توهم توطئه دشمن»

مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰

«اوهام قیم کرد و کردستان و تجویز سرنوشت لیبی»

مهر ۹ام, ۱۳۹۰

«ضدیت با ایران، در برنامه اداره امنیت عربستان؟»

تیر ۱۳ام, ۱۳۹۰

«یک کرد ایرانی‌الاصل، رییس جمهوری عراق»

تیر ۶ام, ۱۳۹۰

«شاه فقید به کردها چه خیانتی کرد‌؟ چرا گوربه‌گور‌؟»

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۰

«بیایید ایران را تجزیه کنیم!؟»

خرداد ۷ام, ۱۳۹۰

«سفر به قامیشلی»

اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۰

«عرفان قانعی‌فرد»

اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۰

«سفر به شام و زیارت آن مستانه سوری»

اردیبهشت ۱۹ام, ۱۳۹۰

«بارزانی، شاه، مافیا یا سرطان کردستان؟»

اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۰

«روشن‌فکران در کردستان عراق‌: آواز ما، آزادی است»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۰

«کردستان، قربانی یک گروه قاچاق‌چی مواد‌مخدر و تروریست؟»

فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۰