Saturday, 18 July 2015
02 December 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نقض حقوق بشر’

«مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد»

December 19th, 2014

«ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه برای پنج سال دیگر تمدید شد»

August 14th, 2014

«نقض حقوق بشر در سالی که گذشت»

March 22nd, 2014

«نقض حقوق‌بشر در ایران پس از روی کار آمدن روحانی»

January 24th, 2014

«اینجا نه اما حالا»

November 27th, 2013

«آن روز خواهد آمد، دنیا»

September 29th, 2013

«آشکارتر کردن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی»

September 10th, 2013

«حقوق بشر و نیروهای مخالف آن»

January 7th, 2013

«افزایش دخالت اسلام‌گرایان افراطی در سوریه»

October 17th, 2012

«ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران»

July 24th, 2012

«واکنش تند جمهوری اسلامی علیه گزارش‌گر ویژه سازمان ملل»

March 13th, 2012

«محکومیت رییس جمهوری سوریه به نقض حقوق بشر»

March 13th, 2012

«محکومیت حکومت سوریه به نقض حقوق بشر در سازمان ملل»

February 17th, 2012

«اجرای پیش از ۵۰۰ اعدام در ایران»

January 11th, 2012

«سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد»

December 20th, 2011

«‌تحریم‌ها برای فشار بر ملت ایران طراحی شده است»

October 12th, 2011

«فعالان ایرانی حقوق بشر امنیت شغلی و جانی ندارند»

September 16th, 2011

«شورای امنیت برای سوریه تنها بیانیه‌ای صادر کرد»

August 4th, 2011

«بهاییان ایران‌ قربانیان نقض حقوق بشر»

July 29th, 2011

«ویدئو/۲۵۰۰ کیلومتر رکاب برای نمایش نقض حقوق بشر»

July 14th, 2011

«محدودیت صدور روادید برای مقام‌های ایرانی»

July 9th, 2011

«علل نقض حقوق اقلیت‌های دینی»

July 1st, 2011

«تحریم سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ایران توسط آمریکا»

June 10th, 2011

«رد هم‌کاری ایران با مراجع حقوق بشری سازمان ملل»

May 14th, 2011

«آغاز تحقیقات سازمان ملل در لیبی»

April 27th, 2011