شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
10 October 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نمایش‌نامه‌نویس’

«مرد اعصار»

تیر ۳ام, ۱۳۹۲

«آدم برفی»

آبان ۲۷ام, ۱۳۹۱

«تماشاگر بازی‌گر»

شهریور ۹ام, ۱۳۹۱

«عزیز دل»

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱

«‌بازی زمان، زبان بازی»

فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۱

«‌خاطره‌های ما‌»

فروردین ۵ام, ۱۳۹۱

«روزنگاشت / از تو برای تو»

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۰

«نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی با چشم‌های ایرانی»

آذر ۲۸ام, ۱۳۹۰

«رقاص جناب وکیل کری کوسکی»

مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۰

«تمهیداتی علیه زور»

مرداد ۹ام, ۱۳۹۰

«قدیم‌ها همه چیز فرق می‌کرد»

مرداد ۵ام, ۱۳۹۰

«مورچه و ملخ»

خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۰

«روزنگاشت‌‌/‌خالق مشهور، تام بند انگشتی»

اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۰

«روزگار رفته»

فروردین ۱۳ام, ۱۳۹۰

«روزنگاشت/به‌قول ژازه: کوچه پاییز تباتباای»

بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۹

«انصراف کارگردان تاتر از شرکت در جشن‌واره فجر»

بهمن ۱۲ام, ۱۳۸۹

«کالسکه»

بهمن ۱۰ام, ۱۳۸۹

«روزنگاشت/نوشتنمان از سر اجبار است»

بهمن ۵ام, ۱۳۸۹