Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پناه‌جویان’

«مصاحبه با فرشته ناجی حبیب‌زاده و اعتصاب غذای او»

August 27th, 2013

«قایق حامل پناه‌جویان در راه استرالیا غرق شد»

July 24th, 2013

«استرالیا پناه‌جویان را به گینه‌نو می‌فرستد»

July 20th, 2013

«اخراج اجباری پانزده خانواده افغان»

June 9th, 2013

«غرق‌شدن چندین پناه‌جو در سواحل یونان»

December 16th, 2012

«تجمع اعتراضی پناه‌جویان ایرانی مقیم سوئد»

October 7th, 2012

«غرق شدن ۶١ مهاجر و پناه‌جو در آب‌های ترکیه »

September 7th, 2012

«امیدی به زنده بودن ۴۴ پناه‌جوی غرق‌شده نیست»

August 31st, 2012

«ده‌ها پناه‌جوی عازم استرالیا غرق شدند»

August 31st, 2012

«درگیری نظامیان اردن و سوریه»

August 11th, 2012

«شبکه تصویری کوچه/پنجره‌ای رو به آزادی»

July 19th, 2012

«شبکه تصویری کوچه/انتظار در مدار صفر»

July 5th, 2012

«کاهش آمار پذیرش پناه‌جویان در استرالیا»

March 25th, 2012

«نقض حقوق بشر در بازداشت‌گاه‌های استرالیا»

March 1st, 2012

«وضعیت در بازداشت‌گاه پناه‌جویان استرالیا وخیم است»

February 16th, 2012

«قاچاق‌بران به خاطر پول جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند»

February 14th, 2012

«با پناه‌جویان فاقد اسناد شناسایی برخورد جدی شود»

February 6th, 2012

«کوره‌راه پناه‌جویان ایرانی در اروپا»

January 30th, 2012

«ارزیابی منفی از پناه‌جویان سبب بی‌سرنوشتی آنان می‌شود»

January 30th, 2012

«راه‌اندازی بنیاد مدنی و حقوق بشری اکبر محمدی»

January 22nd, 2012

«تعیین پاداش و مجازات برای پناه‌جویان در استرالیا»

January 9th, 2012

« ‌کشتی ما را رها کرد تا بمیریم»

January 9th, 2012

«شادی پدر و دختر پس از غرق‌شدن کشتی حامل پناه‌جویان به سمت استرالیا»

December 27th, 2011

«تشویش‌های یک پناه‌جو در مالزی»

December 12th, 2011

«اعتراض به وضعیت پناهندگی و نژادپرستی در سوئد»

December 2nd, 2011