شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
02 September 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘پناه‌جویان’

«مصاحبه با فرشته ناجی حبیب‌زاده و اعتصاب غذای او»

شهریور ۵ام, ۱۳۹۲

«قایق حامل پناه‌جویان در راه استرالیا غرق شد»

مرداد ۲ام, ۱۳۹۲

«استرالیا پناه‌جویان را به گینه‌نو می‌فرستد»

تیر ۲۹ام, ۱۳۹۲

«اخراج اجباری پانزده خانواده افغان»

خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۲

«غرق‌شدن چندین پناه‌جو در سواحل یونان»

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۱

«تجمع اعتراضی پناه‌جویان ایرانی مقیم سوئد»

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۱

«غرق شدن ۶١ مهاجر و پناه‌جو در آب‌های ترکیه »

شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۱

«امیدی به زنده بودن ۴۴ پناه‌جوی غرق‌شده نیست»

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۱

«ده‌ها پناه‌جوی عازم استرالیا غرق شدند»

شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۱

«درگیری نظامیان اردن و سوریه»

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۱

«شبکه تصویری کوچه/پنجره‌ای رو به آزادی»

تیر ۲۹ام, ۱۳۹۱

«شبکه تصویری کوچه/انتظار در مدار صفر»

تیر ۱۵ام, ۱۳۹۱

«کاهش آمار پذیرش پناه‌جویان در استرالیا»

فروردین ۶ام, ۱۳۹۱

«نقض حقوق بشر در بازداشت‌گاه‌های استرالیا»

اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۰

«وضعیت در بازداشت‌گاه پناه‌جویان استرالیا وخیم است»

بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۰

«قاچاق‌بران به خاطر پول جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند»

بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۰

«با پناه‌جویان فاقد اسناد شناسایی برخورد جدی شود»

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۰

«کوره‌راه پناه‌جویان ایرانی در اروپا»

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۰

«ارزیابی منفی از پناه‌جویان سبب بی‌سرنوشتی آنان می‌شود»

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۰

«راه‌اندازی بنیاد مدنی و حقوق بشری اکبر محمدی»

بهمن ۲ام, ۱۳۹۰

«تعیین پاداش و مجازات برای پناه‌جویان در استرالیا»

دی ۱۹ام, ۱۳۹۰

« ‌کشتی ما را رها کرد تا بمیریم»

دی ۱۹ام, ۱۳۹۰

«شادی پدر و دختر پس از غرق‌شدن کشتی حامل پناه‌جویان به سمت استرالیا»

دی ۶ام, ۱۳۹۰

«تشویش‌های یک پناه‌جو در مالزی»

آذر ۲۱ام, ۱۳۹۰

«اعتراض به وضعیت پناهندگی و نژادپرستی در سوئد»

آذر ۱۱ام, ۱۳۹۰